LAŠKI GAD (Vipera aspis)
 Vrsta: Vipera aspis
Opis: Laški gad, imenovan tudi rilčasti gad, doseže do 80 cm, izjemoma do 90 cm. Rob gobca je očitno zavihan navzgor. Glava je pokrita z majhnimi luskami in je brez večjih ploščic. Hrbtna risba je sestavljena iz dveh vrst izmenično razporejenih temnih pravokotnikov, lahko delno povezanih v cikcakast vzorec. Popolnoma črni osebki so manj pogosti kot pri gadu.

Laški gad živi na suhih in toplih prisojnih mestih. Hrani se večinoma z malimi sesalci, občasno s kuščaricami in manjšimi ptiči. Je živoroden. V Sloveniji laški gad živi le v gorskem svetu zahodno od Soče.