NAVADNI GAD (Vipera berus)
 Vrsta: Vipera berus
Opis: Navadni gad zraste od 60 do 70 cm, izjemoma do 85 cm. Ovalna glava polagoma prehaja v trup. Na zgornjem delu glave je temna lisa v obliki črke X ali V. Glava je pokrita z majhnimi luskami, vidne so največ tri večje ploščice. Temna cikcakasta proga je pri bosanskem gadu (Vipera berus bosniensis), podvrsti, ki v Sloveniji živi na Snežniku, na več mestih prekinjena. Proga je močneje izražena pri samcih, ki so sicer sivkasto obarvani, samice pa so navadno rjavkaste. Pogosti so popolnoma črni primerki, ki imajo nad usti svetlo črto.

Navadni gad živi na vlažnih, hladnejših območjih z velikimi temperaturnimi spremembami med dnevom in nočjo, vendar se rad zadržuje na sončnih mestih. Najdemo ga na robu močvirij, na planinskih meliščih, barjih, ob planinskih poteh, na jasah, ekstenzivno gojenih travnikih in pašnikih.

Hrani se z malimi sesalci, ptiči in dvoživkami. Je živoroden.

V Sloveniji navadni gad večinoma živi v Julijskih in Kamniških Alpah, Karavankah, Trnovskem gozdu, na Javornikih in Snežniku. V nižinah ga le ponekod najdemo na bolj vlažnih mestih.