PRAVNA ODGOVORNOST
 

1. Stran www.exotic-animals.org je izključno namenjena dajanju informacij o eksotičnih vrstah živali in opremi potrebni pri uspešnemu hranjenju teh vrst živali.

2. Vse informacije so bile dobljene preko svetovnega spleta, zato so lahko nekatere tudi neresnične ali nepravilne. V primeru da se kakršnakoli taka informacija pojavi na naši spletni strani, stran www.exotic-animals.org ne odgovarja.

3. Uporabniki smejo podatke, dobljene na strani www.exotic-animals.org, uporabljati le za svoje namene, ni pa jih dovoljeno reproducirati ali distribuirati v kakršnikoli obliki brez izrecnega soglasja nosilca. Predvsem ni dovoljeno kopirati podatkov, urejenih v bazo oziroma dele baze v kak drug računalnik ali elektronski medij z namenom kakršnekoli druge (razen lastne) uporabe teh podatkov, urejenih na enak ali podoben način, kot so urejeni na straneh www.exotic-animals.org.

4. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih na straneh www.exotic-animals.org, ki je v nasprotju z gornjimi določili. V primeru dovoljene uporabe avtorskih podatkov s strani www.exotic-animals.org, je uporabnik dolžan vselej navesti vir in avtorja posameznega avtorskega dela (moralne avtorske pravice / copyright).

5. Forum na strani www.exotic-animals.org sloni na uporabnikih in vse teme so prosto mnenjske, zato stran www.exotic-animals.org ne odgovarja glede na napisane izjave.

  • 39. člen (svoboda izražanja) Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

  •