AMPHIPRION OCELLARIS


V naravi se zadržujejo v parih, ali v skupinah, ker je ena samica, en glavni samec in nekaj "navadnih" samcev. Te ribe imajo to lastnost, da lahko zamenjajo spol. Če npr. dominantna samica pogine, potem samec zamenja spol. Samice so malo večje od samcev. V akvariju jih lahko imamo tudi brez anemom, vendar se z anemono klovni obnašajo bolj naravno. Dosti klovenčkov prihaja iz domače vzreje. Ti so tudi bolj odporni na razne bolezni in se bolje prilagajajo življenju v akvariju. Lahko se obnašajo tudi agresivno, zlasti ko odrastejo. Najbolje je, da jih imamo v parih.

Je iz družine Pomacentridae in živi v Indijskem oceanu. Zraste do okoli 8 cm, vendar v akvariju redko več kot 5 cm. Za življenje v akvariju potrebuje: PH 8.1 - 8.4, temperaturo 22°C - 26°C in slanost mora biti 1,020 - 1,025.