VAEJOVIS INTERMEDIUS

Vrsta: VAEJOVIS INTERMEDIUS
Opis: Živi v Severni Ameriki ( Mexico in Texas ), najdemo jih največkrat v skalnatih predelih, ker vrsta nič ne koplje.

Tudi za to vrsto ni znano še nič o strupu! Zato moramo biti pazljivi, kako ravnamo z njim!

So zelo hitri in se hitro skrijejo med skale. V naravi ga zelo težko najdemo, vendar če ga najdemo, jih je v okolici tudi več. Zraste do 6 cm.

Hranimo jih z mokarji, kobilicami in podobnimi insekti.