APALONE FEROX - DIVJAŠKA TRIPARKLJARKA

Vrsta: APALONE FEROX
Lastnosti: Mlade mehkoščitke so precej svetlejših barv od odraslih osebkov. Njihova hrbtna ploskev je zelena z velikimi nekoliko bolj rjavimi lisami, obrobljena s svetlejšim oker odtenkom. Njen dolg vrat je posejan z belo rumenimi lisami ter značilno-y-liso med očmi in rilcem. Večina vzorcev s starostjo živali popolnoma potemni. Dolg mesnat nos te krivovratke je podoben slonjemu rilcu. Trebušna ploskev je dosti manjša, umazano bela. Veslasto oblikovane noge se končajo s tremi kremplji.
Velikost: Precej velika vodna vrsta želve, saj samičke lahko dosežejo velikost do 40cm, samčki ostanejo manjši-do 30cm.
Razširjenost: Naseljuje jugovzhodne predele Severne Amerike (južna Karolina, Alabama, Florida), kjer se zadržuje predvsem v mirnih, počasi tekočih vodah z mehkim blatnim ali peščenim dnom (močvirjih, jezerih, rekah, večjih jarkih).
Življenska doba: V ujetništvu lahko preseže starost 30 let.
Hranjenje:

Spada med mesojede želve in se v naravi prehranjuje predvsem z ribami, dvoživkami, črvi, mehkužci, kačami, raki ter tudi želvami drugih vrst. Tudi v ujetništvu se ji poizkusimo čimbolj približati s podobno prehrano. Pomagamo si še s manjšimi koščki mesa, doma narejenimi pripravki, živo hrano ali kupljeno hrano za vodne želve.

Oskrba: Urna in  gibčna plavalka potrebuje tudi v ujetništvu zelo velik akvarij z večinskim vodnim delom, vendar se tudi občasno sonči na manjšem delu kopnega, ki ga uredimo tako, da je lahko dostopen in dodatno osvetljen. Ostrih in grobih predmetov, ki bi lahko poškodovali njeno kožo ne postavljamo v urejeno bivalno okolje živali. Tudi dno naj bo nasuto le s finim akvarijskim peskom v katerega se želvica rada zakoplje tako, da iz podlage ponavadi štrli le del njene glave. Pazimo tudi na kakovost vode, njena temperatura pa naj se giblje med 22-26 stopinjami. Globino vode prilagodimo glede na velikost živali. Odrasle osebke lahko preko poletje zadržujemo zunaj v primerno urejenem bazenu z ogrado.
Prezimovanje: Mehkoščitke ne prezimujemo.
Copyright: Roman Hudmal