AKVATERARIJ
 
  Akvaterarij je steklena posoda, ki ima poleg vodnega dela za plavanje tudi kopno. Akvaterarij uredimo tako, da imajo želve veliko prostora za plavanje. To jim utrjuje mišice, dobijo boljši tek, pa tudi boljšo prebavo. Ker so plazilci hladnokrvni, lahko telesno toploto uravnavajo samo s tem, da se sončijo ali pa si poiščejo senco. Dejavnost teh živali je odvisna od zunanje temperature. Voda ni le dober dovodnik toplote, ampak toploto tudi bolje zadrži kot npr. zrak. Tako je življenje v vodi izpostavljeno manjšim temperaturnim spremembam kot življenje na kopnem. Neka temperatura lahko zadostuje za ležanje, plavanje, ni pa ustrezna za normalen potek prebave. Zato živali potrebujejo v enem dnevu manjše temperaturne spremembe. Tudi v naravi se pojavljajo dnevna in nočna nihanja temperature, najrazličnejše vremenske spremembe in vpliv letnih časov. Ker pa v ujetništvu ni mogoče zmeraj spreminjati temperature, je najboljše, če vzdržujemo optimalno temperaturo od 22 do 30 C ° . Zračna vlažnost močno vpliva na telesno temperaturo. Nizka zračna vlažnost povzroči padec telesne temperature, visoka pa zvišanje telesne temperature, ki lahko vodi do temperaturnega šoka. Želve imajo razmeroma suho kožo, toploto pa oddajajo s pljučnim dihanjem. Ustreza jim 35 do 70% relativna zračna vlažnost. Previsoke ali prenizke temperature, previsoko ali prenizka zračna vlažnost, prevelike ali premajhne spremembe toplote lahko povzročijo huda obolenja, lahko pa želve tudi poginejo.

Velikost akvaterarija je odvisna od tega, ali imamo mlade ali odrasle želve. Vedeti moramo, da potrebuje mlada želva vsaj 3 do 5 l vode, odrasla pa približno 100 litrov. Na dno akvaterarija namestimo talni filter, čez katerega damo plast peska, ki deluje kot dodatni filter. V posodi namenimo dve tretjini prostora vodi, tretjino pa kopnemu. Pregrado, ki predeljuje kopni in vodni del akvaterarija, lahko naredimo iz stekla ali pa uporabimo ploščato kamenje ali pa korenine. Vsekakor višina vode ne sme biti veliko višja od velikosti oz. dolžine želv, da se le-te opirajo z nogami na dno ter molijo glave iz vode. Deli kopnega, ki jih naredimo, morajo biti takšni, da ni nikakršnih odprtin, v katere bi se želve zavlekle. Želve potrebujejo povprečno toploto 25 C °, in to v vodi in v zraku.