Latinsko ime: APHONOPELMA HENTZI
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: nenapadalna, neagresivna
Velikost: do 11cm
Življenski prostor: Texas
Vlaga: 70%
Temperatura: 28°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: To vrsto največkrat najdemo na kakšnem skalnatem pobočju, največkrat pod kakšnimi kamni. Za podlago ji je priporočljivo dati na eno stran terarija malo šote, na drugo stran pa prod in kakšne kamne, da se lahko skrije pod njimi.