Latinsko ime: BONNETINA CYANEIFEMUR
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: včasih napadalna
Velikost: preko 10cm
Življenski prostor: Mehika
Vlaga: 75%
Temperatura: 28°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Vrsto so odkrili leta 2000.