Latinsko ime: CERATOGYRUS BECHUANICU
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: agresivna
Velikost: 13-15cm
Življenski prostor: južni del Afrike
Vlaga: 60% - 70%
Temperatura: 25°C - 27°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: ni primerna za začetnike, potrebuje skrivališče