OBRAMBA PAJKOV
 

OBRAMBA

Pajki so majhni, zaliti in sočni, zato imajo veliko plenilcev. Pred kuščarji, žabami, osmi stezičarkami in drugimi pajki se večina raje skrije. Zaklopničarji se skrijejo v dobro zakrinkane rove. Drugi so čudovito maskirnih barv in oblik ter zlijejo z okoljem. Nekateri pajki imajo podobne žive barve kot nevarne žuželke, na primer ose, zato jih plenilci raje pustijo na miru. Včasih so celo naredijo mrtve, saj imajo nekateri plenilci raje živ plen.

PRIKRIVANJE IN SVARILO

Je to list, vejica ali košček lubja? Je morda ptičji iztrebek? Ne, pajek je! Veliko pajkov je takih barv in oblik kakor njihovo okolje. Tako prepričljivo krinko imajo, da jih zelo težko opaziš, zlasti kadar so pri miru. To jim omogoča, da prežijo na odprtem, nezavarovanem kraju, kjer leže ulovijo plen. In še plenilec jih težko opazi. Peščica pajkov, nekateri rakovičarji in skakači, celo spreminjajo barvo glede na okolje. Vendar je za spreminjanje barve potreben čas. Pajki živih barv so navadno zoprnega okusa. Žive barve opozarjajo plenilce, naj jih pustijo pri miru, saj niso okusni.

RAKOVIČARJI

Rakovičarje uvrščamo v družino Thomisidae. Imajo široko, ploščato telo in se celo gibljejo postrani kakor rakovice. Poznamo približno 3000 vrst, ki živijo po vsem svetu. Rakovičarji navadno ne predejo mrež, temveč sedejo na cvet, list, deblo ali tla in tam prežijo na plen. Čeprav so večinoma majhni (do 20 mm), so odlični lovci, saj so dobro zakrinkani in imajo močen strup. Samci so včasih pol manjši od samic in pogosto tudi drugačne barve.