Latinsko ime: HYSTOCRATES GIGAS
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: agresiven
Velikost: 16cm
Življenski prostor: gozdni predeli Afrike
Vlaga: 70% - 75 %
Temperatura: 24°C do 26°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Je dokaj unikaten pajek in znano je, da zna plavati. Ta pajek zelo hitro raste in je zelo agresiven zato ni primeren za začetnike. Za podlago uporabimo šoto in naj jo bo vsaj 12 cm.