Latinsko ime: LASIODORA DIFFICILIS
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: malo agresivna
Velikost: do 20cm
Življenski prostor: Brazilija, Nambu
Vlaga: 70% - 80%
Temperatura: 24°C do 27°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Živi do 15 let in je dokaj velika vrsta, v razponu nog meri do 20cm. Je hitro rastoča vrsta. V terarij damo še posodico z vodo. Poleg tega damo v terarij nekoliko več šote in kakšno lubje, da si najde skrivališče in da malo pleza.