Picture Copyright to Damijan Knafeljc
 
Latinsko ime: MEGAPHOBEMA VELVETOSOMA
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: agresivna
Velikost: 18cm
Življenski prostor: Peru, Ekvador
Vlaga: 70% - 80%
Temperatura: 23°C do 26°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Ni premeren za začetnika. Ta vrsta pajka živi približno 15 let. V kokonu nosi 20 jajčeč.