Latinsko ime: APHONOPELMA BEHLEI
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: Pajek bo v obrambo metal dlakice z zadka
Velikost: 13cm
Življenski prostor: Amerika
Vlaga: 70% - 80%
Temperatura: 23°C do 26°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: V terarij damo 10 cm podlage. Dodamo lahko tudi kako korenino, kokosov oreh, rastline.