Picture Copyright to http://www.tarantulacanada.ca
 
Latinsko ime: VITALIUS SOROCABAE
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: hitra, nervozna
Velikost: 17cm
Življenski prostor: Brazilija
Vlaga: 70% - 80%
Temperatura: 26°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis:

Vlago vzdržujemo s posodico z vodo in obbčasnim škropljenjem podlage. Podlaga naj bo nekoliko višja, da lahko malo koplje, postavimo pa tudi kakšno deblo ali korenino, da se pod njega lahko skrije.