Latinsko ime: PARAPHYSA PULCHERRIMAKLAASI
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: agresivna
Velikost: 16cm
Življenski prostor: Ekvador
Vlaga: 70% - 80%
Temperatura: 25°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: V kokonu nosi 200 jajčec. Terarij naj ima vsaj 7 cm podlage in naj bo velik 25x30cm.