Latinsko ime: CYRIOPAGOPUS SP.
Vrsta: drevesna
Karakter / Značaj: agresivna
Velikost: do 25cm
Življenski prostor: Singapur
Vlaga: 70% - 75%
Temperatura: 26°C do 32°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Zelo redka vrsta. Pri zbirateljih ga najdemo v zelo malo primerkih, saj je cena zelo visoka. Samica v kokon odloži do 90 jajčec. Je drevesna vrsta, zato mora imeti tudi višji terarij. V terarij mu poleg podlage dodamo še kako vejo ali korenino, da lahko prebiva na njej.