Latinsko ime: IRACEMA HORRIDA
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: mirna, prijazna, neagresivna
Velikost: preko 12cm
Življenski prostor: Severna Brazilija
Vlaga: 70%
Temperatura: 25°C do 26°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Za podlago je priporočeno imeti mešanico šot.