Picture Copyright to Robert Seliger
 
Latinsko ime: NHANDU CHROMATUS
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: hitra, boječa
Velikost: 12cm
Življenski prostor: Brazilija
Vlaga: 80%
Temperatura: 28°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Podlage naj bo vsaj 10cm, lahko pa tudi več. Vrsta je zelo mirna, vendar zelo boječa. Če odpremo terarij bo takoj stekla v skrivališče.