Picture Copyright to © Guy Tansley 2004
 
Latinsko ime: POECILOTHERIA MIRANDA
Vrsta: drevesna
Karakter / Značaj: agresivna, napadalna
Velikost: 14-16cm
Življenski prostor: Indija
Vlaga: 75%
Temperatura: 26°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Vrsta je agresivna, zato ni primerna za začetnike, tudi v primeru pika je potrebno poiskati ustrezno pomoč.