Latinsko ime: APHONOPELMA STOICUM
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: agresivna, napadalna
Velikost: 14cm
Življenski prostor: Texas
Vlaga: 70% - 80%
Temperatura: 24°C do 26°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Živi okoli 20 let in ni agresivne narave. V kot terarija ji lahko postavimo tudi kakšno deblo.