Latinsko ime: LASIODORA CRISTATUS
Vrsta: talna
Karakter / Značaj: včasih napadalna
Velikost: 18cm
Življenski prostor: Brazilija
Vlaga:

70%

Temperatura: 25°C do 27°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis:

V terariju naj bo nekoliko več podlage, da lahko pajek koplje, položimo pa ji tudi kakšno skrivališče. Vrsta živi od 15-18 let.