Latinsko ime: POECILOTHERIA STRIATA
Vrsta: drevesna
Karakter / Značaj: agresivna, hitra, napadalna
Velikost: do 18cm
Življenski prostor: Indija
Vlaga: 80%
Temperatura: 24°C do 30°C
Hrana: črički, mali mokarji, veliki mokarji, ščurki
Dodatni opis: Je drevesna vrsta in je zato priporočljivo imeti malo višji terarij. V terarij ji damo 4cm šote in vejo ali korenino, saj se večino časa zadržuje v višavah. Lahko dodamo tudi kako rastlino